Caomhnú #1

Ceistiúchán Meaitseála

Treoracha Ceistiúcháin:
Meaitseáil na rudaí seo a leanas.
Pioc amach gach freagra uair amháin.
Agus ansin brúigh ar Seiceáil na Freagraí.
Nuair a bheidh críochnaithe agat leis an gceistiúchán seo, is féidir leat dul ar ais go dtí an clár trí bhrú ar an gcnaipe An Clár.

Cosaint agus bainistiú ár n-acmhainní nádúirtha
Dó breosla iontaiseach is ea is cúis le truailliú aeir
Lotnaidicídí, leasacháin agus báisteach aigéadach is ea is cúis le truailliú ithreach
Nuair a shruthlaítear leasacháin, camras agus sciodar cúisíonn sé truailliú uisce
Nuair a imoibríonn dé-oscaíd charbóin le huisce, déantar baisteach aigéadach.
An tslí ina ndéantár fuíoll a dhiúscadh