Caomhnú #1

Líon na Bearnaí

Treoracha Ceistiúcháin:
Líon na bearnaí tríd an bhfreagra ceart a roghnú ón roghchlár anuas.
Pioc amach gach freagra uair amháin.
Agus ansin brúigh ar Seiceáil na Freagraí.
Nuair a bheidh críochnaithe agat leis an gceistiúchán seo, is féidir leat dul ar ais go dtí an clár trí bhrú ar an gcnaipe An Clár.
Adh mór ort!
Caomhnú sin cosaint agus ár n-acmhainní nádúrtha.
Truailliú sin díobháil a dhéantar de bharr ábhar a bheith á ionchur sa timpeallacht.
Tá trí chineál truaillithe le fáil: truailliú , truailliú ithreach agus truailliú uisce.
Dó breoslaí iontaiseacha is ea is cúis le truailliú aeir nuair a scaoiltear dé-ocsaíd charbóin agus dé-oscaíd amach san aeir a thuaslagann sa bháisteach chun báisteach aigéadach a dhéanamh.
Lotnaidicídí, leasacháin agus aigéadach is ea is cúis le truailliú ithreach.
Nuair a shruthlaítear leasacháin, agus sciodar agus bruscar cúisíonn sé truailliú uisce.