Nascadh Ianach #1

Líon na Bearnaí

Treoracha Ceistiúcháin:
Líon na bearnaí tríd an bhfreagra ceart a roghnú ón roghchlár anuas.
Pioc amach gach freagra uair amháin.
Agus ansin brúigh ar Seiceáil na Freagraí.
Nuair a bheidh críochnaithe agat leis an gceistiúchán seo, is féidir leat dul ar ais go dtí an clár trí bhrú ar an gcnaipe An Clár.
Adh mór ort!
Tarlaíonn nascadh ianach idir adaimh agus adaimh neamh-mhiotail.
Aistríonn an adamh mhiotal amháin nó níos mó go dtí an adamh eile sa nasc.
Déantar iain agus iain diultacha dá bharr.
Tugtar ian dearfach ar an adamh a chailleann an leictreon (nó na leictreoin) mar anois tá níos mó ná leictreoin aige.
Tugtar ian ar an adamh a fhaigheann an leictreon (nó na leictreoin) mar tá níos mó leictreoin ná prótóin aige.
Nuair a bhíonn siad ag déanamh iain, baineann siad amach an chumraíocht leictreonach a bhíonn ag an ngás is .