An Dlús atá i Leacht a Fháil

Rinne grúpa daltaí turgnamh chun dlús leachta a fháil amach.
Taispeántar a gcúntas thíos ach tá roinnt de na focail in easnamh.
Líon na bearnaí chun a gcúntas a chríochnú.

Líon na Bearnaí

Treoracha Ceistiúcháin:
Líon na bearnaí tríd an bhfreagra ceart a roghnú ón roghchlár anuas.
Pioc amach gach freagra uair amháin.
Agus ansin brúigh ar Seiceáil na Freagraí.
Nuair a bheidh críochnaithe agat leis an gceistiúchán seo, is féidir leat dul ar ais go dtí an clár trí bhrú ar an gcnaipe An Clár.
Adh mór ort!
• Aimsíodh an mhais a bhí in eascra folamh trí úsáid a bhaint as meá.

• Cuireadh 50 cm3 den leacht isteach san eascra.

• Tomaisíodh mais an eascra agus an leachta ag baint úsáide as meá.

• Aimsíodh mais an leachta trí dhealú

• Deineadh suas dlús an leachta trí mhais an leachta a roinnt ar a thoirt (50 cm3).